Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Nasza działalność  ›  KONFERENCJA

KONFERENCJA

w ramach międzynarodowego projektu :

„Nowe możliwości zatrudnienia w tworzeniu biznesu w sektorze audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących (CASTLE)”. 

 

07.10.2019  | GODZ. 10.00-16.00

 

Konferencja jest odpowiedzią na potrzeby instytucji kultury i ich pracowników w związku z coraz większą liczbą ofert artystycznych dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Także okazją do zapoznania się z rezultatami projektu, ale to przede wszystkim możliwość do wymiany doświadczeń czy nawiązania nowych kontaktów. Pokazane zostaną możliwości pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Projekt pn. „Nowe możliwości zatrudnienia w tworzeniu biznesu w sektorze audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących (CASTLE)” realizujemy w latach 2017- 2019 wspólnie z Uniwersytetem z Wolverhampton (lider) z Wielkiej Brytanii oraz patronami: ARGO z Włoch, Centro Diego Fabbri z Włoch, Audiosigno z Hiszpanii, Saša Inkubator ze Słowenii.

W ramach projektu powstał podręcznik oraz platforma, które będą funkcjonować dla wszystkich osób, działających w biznesie audiodeskrypcji i napisów. Platforma stanie się narzędziem, które będzie wspierać osoby tworzące audiodeskrypcję i  napisy.

 

Plan konferencji:

10.00     Rejestracja uczestników, dokumenty, lista obecności

10.30     powitanie, program konferencji, przybliżenie projektu i działań w ramach projektu

10.45-12.00 prezentacja projektu i wyników / rezultatów intelektualnych - prezentacja podręcznika, działania sieciowe (synergia wśród ad / tworzących napisy) - prelekcja Marty Żaczkiewicz

12.00-12.15 przerwa kawowa

12.15-13.30 prezentacja projektu i wyników/ rezultatów intelektualnych - prezentacja platformy, działania sieciowe (biznes =biznes) - prelekcja Agnieszki Walczak

13.30 -15.00 dyskusje, działania sieciowe, umożliwienie korzystania z wyników projektu – moderowanie: Anna Jankowska. Współpraca: Agnieszka Walczak, Marta Żaczkiewicz

15.00-16.00 obiad

 Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konferencji w terminie do 18.09.2019r.  na adres biuro@ckwz.art.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz instytucji, którą Państwo reprezentują.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w terminie do 30.09.2019r. Centrum Kultury Wrocław-Zachód potwierdzi Państwa udział w konferencji na e-mail, z którego zostało przyjęte zgłoszenie.                                                            


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową