Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Nasza działalność  ›  Konferencja prasowa "Kawa z Erasmusem" - Projekt CASTLE

Konferencja prasowa "Kawa z Erasmusem" - Projekt CASTLE

Szanowni Państwo!

5 kwietnia 2018 roku o godzinie 12.00 zapraszamy do Centrum Kultury Wrocław-Zachód we Wrocławiu przy ul. Chociebuskiej 4-6, na konferencję połączoną z panelem dyskusyjnym na temat dostępności  kultury dla osób niepełnosprawnych.

Nasze Centrum od wielu lat realizuje program Umieć się spotkać , którego wynikiem jest międzynarodowy projekt CASTLE.  Nowe możliwości zatrudnienia w sektorze audiodeskrypcji i tworzenia napisów, mający na celu zwrócić uwagę na problemy, z jakimi muszą mierzyć się osoby niepełnosprawne, które chcą korzystać z dóbr kultury.

Centrum Kultury Wrocław –Zachód jest  partnerem projektu wspólnie z Włochami, Słowenią i Hiszpanią oraz liderem -  Uniwersytetem Wolverhampton z Wielkiej Brytanii. CASTLE ma za zadanie zwiększyć zainteresowanie zawodem audiodeskryptora/twórcy napisów oraz przekazać wiedzę niezbędną do założenia działalności w oparciu o tę metodę.

Szczególną uwagę na konferencji poświęcimy kwestii dostępności kultury dla ludzi z zaburzeniami wzroku bądź słuchu  oraz osób starszych, a także o możliwości tworzenia biznesu w tym sektorze. Centrum Kultury Wrocław-Zachód przedstawi międzynarodowy projekt organizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+.

Chcemy również zaprosić Państwa do współpracy i włączenia się w nasz program – Umieć się spotkać –TON ( Twórczość Osób Niepełnosprawnych).

Podczas konferencji będą Państwo mogli obejrzeć wystawę obrazów artystów niepełnosprawnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


PROGRAM KONFERENCJI PRASOWEJ „KAWA Z ERASMUSEM” dotyczącej projektu: „CASTLE Nowe możliwości zatrudnienia oraz tworzenia biznesu w sektorze audiodeskrypcji i tworzenia napisów”- w ramach ERASMUS+ (projekt międzynarodowy) - 5 kwietnia 2018 godz.12.00

1. Rejestracja uczestników konferencji

2. Przestawienie międzynarodowego projektu „CASTLE. Nowe możliwości zatrudnienia oraz tworzenia biznesu w sektorze audiodeskrypcji i tworzenia napisów” w ramach ERASMUS+

3. Charakterystyka rynku i potrzeb w dziedzinie audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących oraz oczekiwania osób z niepełnosprawnościami  

4. Działalność gospodarcza w dziedzinie audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową