Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Nasza działalność  ›  MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY 

 

w ramach projektu 

Nowe możliwości zatrudnienia oraz tworzenia biznesu w sektorze audiodeskrypcji i tworzenia napisów (CASTLE)" 

 

JAK PROWADZIĆ BIZNES?

8- 12 kwietnia 2019

 

Uczestnikami warsztatów będą 
grupy z Polski, Słowenii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch (grupa zamknięta)


Miejsce oraz Organizator warsztatów:  
Centrum Kultury Wrocław - Zachód


TEMATY:
“Jak prowadzić biznes na przykładzie organizacji pozarządowej – Fundacji Audiodeskrypcja”
“Prowadzenie biznesu”
“Rozwijanie biznesu”
“Oferty biznesowe z perspektywy teatrów i innych potencjalnych klientów”.

 
Prowadzącymi warsztaty są specjaliści z Polski i z Wielkiej Brytanii.

 

PROGRAM WARSZTATÓW :  

(kliknij TUTAJ,  aby ściągnąć)

 

Dzień

Godzina

Program

Wtorek

9.04.

10.00

Rejestracja

 

10:30

 

warsztaty: “Jak prowadzić biznes na przykładzie organizacji pozarządowej – Fundacji Audiodeskrypcja

- współpraca z rządem

- wprowadzanie i aktualizacja przepisów krajowych dotyczących audiodeskrypcji i napisów

- utrzymanie biznesu w ramach Funadacji (jak promować swoje usługi w telewizji, teatrach, muzeach, jak sprzedać swoje usługi)

- jak współpracować z sektorem publicznym

- jak być na bieżąco z nowymi narzędziami i technologiami- jak sprzedać swoje usługi

- rozwój biznesu (warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji / napisów, warsztaty animacji filmowej (kto może prowadzić warsztaty, w jaki sposób je prowadzić)

- prowadzenie biznesu a rozmowy z ludźmi / kontakty z mediami

Oraz warsztaty praktyczne

 

Prowadzone przez Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego z Fundacji Audiodeskrypcja

15:30

Warsztaty: Prowadzenie biznesu

- fundacja czy działalność gospodarcza

- jak budować partnerstwo, aby było dochodowe

- studium przypadku

- udział w projektach krajowych i międzynarodowych

- sprawy techniczne - na co zwracać uwagę przy tworzeniu audiodeskrypcji / napisów

 

Prowadzone przez Martę Żaczkiewicz

Środa

10.04.

10:00

Warsztaty: Rozwijanie biznesu

- jak współpracować z uniwersytetami

- jak pracować z freelanserami

- udział w projektach krajowych i międzynarodowych

- rozwijanie biznesu (audiodeskrypcja i napisy), i jeszcze ogólnie o biznesie

-studium przypadku

- jak poszukiwać prywatnych sponsorów

- funkcjonalność audiodeskrypcji w przestrzeni publicznej – nowe pomysły

- pozyskiwanie nowych klientów

- media elektroniczne

- techniczne sposoby wgrywania napisów, audiodeskrypcji

 

Prowadzone przez Agnieszkę Walczak

 

16:30

 

Recital oraz spotkanie z Katarzyną Nowak

 

 

Czwartek

11.04.

10.00

Warsztaty : oferty biznesowe z perspektywy teatrów i innych potencjalnych klientów.

Krótkie wprowadzenie do zastosowania różnych typów technologii w dostarczaniu opisu audio i napisów. Sesja ta będzie koncentrować się na wykorzystaniu systemów podczerwieni, radia i Wi-Fi, rozwiązań programowych do pisania i edycji opisów audio oraz przydatnych wskazówek i porad dotyczących korzystania z technologii w celu budowania lepszych relacji z członkami widowni niedosłyszącymi i niedowidzącymi. Po warsztatach uczestnicy będą mogli zasugerować szereg rozwiązań technologicznych operatorom kultury, takim jak teatry, w celu zachęcenia mniej doświadczonych organizacji do zwiększenia ich oferty dostępności. Uczestnicy będą wiedzieć, jakie technologie mogą wdrażać i oferować w ramach własnego marketingu.

 

Prowadzone przez Neila Reading

 

14.00

Wyjście do Panoramy Racławickiej

 

Piątek

11.04.

 

10.00

 

Podsumowanie warsztatów

 

Prowadzone przez Agnieszkę Walczak

 

TRENERZY:

 

Tomasz Strzymiński

prekursor audiodeskrypcji w Polsce. Założyciel i prezes Zarządu Fundacji Audiodeskrypcja. Zainicjował i współrealizował pierwsze w Polsce seanse filmowe w kinach, seriale telewizyjne, spektakle teatralne i operowe, wystawy w galeriach
i muzeach, mecze piłki nożnej, wydania DVD z audiodeskrypcją. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji oraz multisensorycznego udostępniania kultury i sztuki
osobom niewidomym i słabowidzącym. Jest współautorem pierwszych polskich standardów tworzenia audiodeskrypcji. Wyróżniony w akcji Przystanek Młodzi Gazety Wyborczej, Statuetką Wdzięczności Stowarzyszenia NIKE, Złotymi Kluczami Kuriera Porannego, Nagrodą
Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku. Jest osobą niewidomą.

Barbara Szymańska

pedagog, wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, specjalistka w zakresie tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji, przewodnicząca zespołu roboczego ws. Dostępności kultury oraz członek Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest pionierką audiodeskrypcji w Polsce. Od 2006 roku prowadzi wykłady i warsztaty z tworzenia audiodeskrypcji, konsultuje oraz współtworzy audiodeskrypcję do dzieł filmowych, do dzieł scenicznych i plastycznych (w tym do historii sztuki dla osób niewidomych), a także obiektów przyrody, zabytków architektury i szlaków turystycznych. Pomysłodawczyni i audiodeskryptorka portalu www.iSztuka.edu.pl/ Opracowała "Dotykową Paletę Barw" oraz dźwiękową perspektywę malarską, które powstały z myślą o nauczaniu zjawisk wizualnych dzieci i dorosłych osób niewidomych. Jest współautorką pierwszych polskich standardów tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych opracowanych na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz autorką
Rekomendacji kompleksowego udostępniania instytucji muzealnych osobom z niepełnosprawnością wzroku i tworzenia audiodeskrypcji do dzieł plastycznych opracowanych na zlecenie Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. Jest osobą niewidomą.

 

Neil Reading

 

Neil Reading jest dyrektorem artystycznym Arena Theatre w Wolerhampton w Wielkiej Brytanii. Ten Teatr jest jedną z organizacji należących do Arts Council England’s National Portfolio Organisations i został opisany przez Abida Hussaina, dyrektora ds. różnorodnści w Radzie Sztuki jako “najlepsze miejsce w kraju ze względu na programowanie różnorodności”. Posiada ugruntowane mocne strony we współpracy z zespołami głuchych i słabosłyszących oraz niepełnosprawnych, ale jest także ważnym miejscem w kraju dla osób niepełnosprawnych. Arena zapewnia brytyjski język Migowy (BSL) I opis audio jako standardow we wszystkich produkcjach wewnętrznych I pracuje w kierunku nad pełnym sezonem dostępnym w audiodesekrypcji.

Neil jest dyrektorem artystycznym Arena Theatre w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Ten teatr jest jedną z Narodowych Organizacji Portfela Arts Council w Anglii i został opisany przez Abida Hussaina, dyrektora ds. Różnorodności w Arts Council, jako „Najlepsze miejsce w kraju dla różnorodności programowania”. Posiada ugruntowane mocne strony we współpracy z głuchymi i niedosłyszącymi oraz niepełnosprawnymi, a także jest ważnym miejscem w kraju dla osób niepełnosprawnych. Arena Theatre zapewnia brytyjski język migowy (BSL) i audiodeskrypcja jako standard we wszystkich produkcjach wewnętrznych, i pracuje nad pełnym sezonem w audiodeskrypcji. Neil pracował przy kilku projektach Creative Europe, ostatnio reżyserując dwujęzyczną sztukę (angielski i BSL) dla projektu Sign and Sound Theatre (Znak i Dźwięk Teatru). Jako członek konsorcjum Theatres for All (Teatru dla Wszystkich) zapewnił szkolenia dla nowych audiodeskryptorów i udostępnił najlepsze praktyki audiodeskrypcji w całej Europie. Neil jest wiceprzewodniczącym krajowego Audio Description Association (Stowarzyszenia Audiodeskrypcji).

Agnieszka Walczak

Agnieszka Walczak posiada tytuł doktora na Universitat Autònoma de Barcelona. W swojej pracy doktorskiej, napisanej w ramach europejskiego projektu Hybrid Broadcast Broadband for All (http://hbb4all.eu), skupiła się na aspekcie audiodeskrypcji. Agnieszka jest członkiem grupy badawczej TransMedia Catalonia i grupy badawczej AVT Lab.

Posiada tytuł magistra lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła z wyróżnieniem obronę pierwszej w Polsce pracy magisterskiej nad przekładem audiodeskrypcji. Ukończyła również studia podyplomowe z tłumaczenia audiowizualnego na Uniwersytecie Nauk Społecznych i Humanistycznych w Warszawie. Główny obszar jej zainteresowań badawczych dotyczy audiodeskrypcji ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów jakościowych i jej wykorzystania w kontekstach edukacyjnych.

Członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Przekładem (EST), Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Przekładem Ekranowym (ESIST) i Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych (STAW). Wykładowca na dwóch polskich uniwersytetach, gdzie uczy przekładu audiowizualnego i języka angielskiego dla celów akademickich. Zawodowo pracuje jako tłumacz. Specjalizuje się w tworzeniu napisów, tworzeniu napisów dla głuchych i z zaburzeniami słuchu, przekładzie z lektorem dla filmu oraz w audiodeskrypcji.

 

Marta Żaczkiewicz

absolwentka filologii angielskiej oraz studiów podyplomowych z: przekładoznawstwa oraz tłumaczeń audiowizualnych. Od roku 2010 zajmuje się audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących oraz działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami zmysłowymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prezeska Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę, prowadzi własną działalność gospodarczą Deskrypcja.pl z zakresu AD i napisów.

Od roku 2014, w ramach projektów, prowadzi warsztaty z audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących (Białoruś, Islandia, Słowacja, Polska, niedługo – Mołdawia).

Tworzy skrypty i napisy do filmów, programów rozrywkowych, spektakli i muzeów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową