Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  O nas

 

Centrum Kultury Wrocław-Zachód

 

„Centrum Kultury Wrocław-Zachód jest różą na pustyni Nowego Dworu” - powiedział jeden z naszych gości, ale według nas zachodnia część Wrocławia jest ogrodem. Naszym celem jest, żeby ten ogród kwitł każdego dnia.

 

Centrum Kultury Wrocław-Zachód jest instytucją miejską, której głównym przesłaniem jest kulturalne uaktywnienie lokalnej społeczności poprzez:

  • edukację kulturalną
  • animację społeczno-kulturalną
  • promocję zjawisk artystycznych


Naszym gościom umożliwiamy czynne uczestnictwo w działaniach kulturalnych i artystycznych przez udział nie tylko w proponowanych warsztatach, kołach i sekcjach zainteresowań, ale także w koncertach, recitalach, spektaklach teatralnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zachodniej części miasta, do naszego stałego repertuaru włączyliśmy filmy. Prezentujemy przede wszystkim polskie kino, filmy ciekawe artystycznie, nagrodzone na festiwalu w Gdyni, ale także wybrane zagraniczne produkcje.

Jako jedyna instytucja w Polsce umożliwiamy osobom niewidomym i niedowidzącym odbiór sztuki filmowej, poprzez wprowadzenie audiodeskrypcji do naszych projekcji.

Od 2019 roku dysponujemy innowacją w postaci pętli indukcyjnej podczas większości naszych wydarzeń dla osób niedosłyszących.

Realizujemy autorskie projekty kulturalne, umożliwiając wszystkim, bez względu na wiek, status społeczny oraz niepełnosprawność, uaktywnienie kulturalne oraz rozwój zdolności artystycznych.

Prowadząc naszą codzienną działalność, jesteśmy także otwarci na wszelkie nowe propozycje.

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową