Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Opłaty za zajęcia

 

Zasady płatności za wszystkie zajęcia:

 

Wszystkie zajęcia są płatne z góry. Po dokonaniu zapisu na zajęcia, najpóźniej tuż przed pierwszym spotkaniem, należy wnieść za nie opłatę w aktualnie obowiązującej wysokości. Udział uczestnika w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu wnoszenia opłat za zajęcia.  Klauzula ta dotyczy również osób niepełnoletnich, w tym przypadku akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu spoczywa na rodzicu lub opiekunie prawnym.

 

UWAGA!

Opłata jest wnoszona za pośrednictwem portalu www.strefazajec.pl po zarejestrowaniu się i wybraniu właściwej pozycji. Płatności można dokonać według ustalonego szablonu opłat za każde zajęcia (płatność poprzez system przelewów bankowych „Blue Media”). Opłata może być również wnoszona gotówką lub kartą w kasie Centrum Kultury Wrocław-Zachód w terminach podanych na stronie www.ckwz.pl lub wywieszonych w siedzibie Centrum Kultury Wrocław-Zachód.

 

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za zajęcia obowiązujące w sezonie 2020 / 2021 dostępne są w Regulaminie wnoszenia opłat za zajęcia dostępnym w zakładce Regulaminy.

______________________________________________________

 

OPŁATY ZA ZAJĘCIA W SEZONIE 2020/2021

 

 

Aktualizacja nr 1 - opłaty za wrzesień 2020

Aktualizacja nr 2 - opłaty za październik 2020

Aktualizacja nr 3 - opłaty za październik 2020

Aktualizacja nr 4 - opłaty za listopad 2020

Aktualizacja nr 5 - opłaty za październik 2020

Aktualizacja nr 6 - opłaty za listopad 2020

Aktualizacja nr 7 - opłaty za listopad 2020

Aktualizacja nr 8 - opłaty za grudzień 2020

Aktualizacja nr 9 - opłaty za styczeń 2021

Aktualizacja nr 10 - opłaty za luty 2021

Aktualizacja nr 11 - opłaty za marzec 2021

Aktualizacja nr 12 - opłaty za kwiecień 2021

Aktualizacja nr 13 - opłaty za maj 2021

 


Opłata jest wnoszona za pośrednictwem portalu www.strefazajec.pl według ustalonego szablonu opłat za każde zajęcia (płatność poprzez system przelewów bankowych Blue Media).  Opłata może być wnoszona w kasie Centrum Kultury Wrocław-Zachód w terminach podanych na stronie www.ckwz.pl lub wywieszonych w siedzibie Centrum Kultury Wrocław-Zachód, a także w biletomacie przy płatności kartą w godzinach pracy Centrum.


Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową