Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Nasza działalność  ›  SPOTKANIE Z POEZJĄ

SPOTKANIE Z POEZJĄ  

KONKURS RECYTATORSKI WIERSZY JULIANA TUWIMA I JANA BRZECHWY

(dzieci w wieku 7-10 lat)

 

 

24 października 2019r. godz. 10:30 / zapisy w Dziale programowym CKWZ lub na maila biuro@ckwz.art.pl

 
 
Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony przede wszystkim dla uczniów I-III klas ;
- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego po uprzednim zgłoszeniu, w zależności od ilości i specyfiki zgłoszeń, może być przeprowadzony podział wiekowy uczestników
- zgłoszenia do konkursu należy kierować do Centrum Kultury Wrocław-Zachód do 20 października 2019, na adres: biuro@ckwz.art.pl lub zostawić poprawnie wypełnione papierowe zgłoszenie w Dziale Programowym w siedzibie organizatora.

Przebieg konkursu :

Eliminacje odbywają się w Centrum Kultury Wrocław-Zachód w dniu 24 października od godz. 10.30 – 12.00. Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów, Komisja będzie obradować i wyłoni laureatów. W programie jest przewidziana prezentacja przedstawienia Teatru Telewizji – „Pchła Szachrajka” o godz. 10.00. Trzyosobowe jury wyłoni laureatów konkursu, przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Laureaci I,II i III miejsca otrzymują nagrody książkowe. Komisja ma prawo przyznać dodatkowo wyróżnienia dla recytatorów kierując się walorami artystycznego wykonawstwa.

Komisja w skład, której wchodzą:
1. Jolanta Chojnacka - Dyrektor Centrum Kultury Wrocław-Zachód
2. Grażyna Mosur - Dyrektor Centrum Kultury Agora
3. Izabela Łaba - Dyrektor Ośrodka Działań Twórczych - Światowid

dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
Ø dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
Ø interpretacja tekstu,
Ø kultura słowa,
Ø ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. W przypadku wskazania wyróżnień przez Komisje przewidziane są nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody za uczestnictwo w postaci książek.
Organizator konkursu Centrum Kultury Wrocław-Zachód, biuro@ckwz.art.pl
Osoba do kontaktu: Anna Królica, a.krolica@ckwz.art.pl, tel. 605 416 333

Konkurs recytatorski: "Spotkanie z poezją” realizowany w ramach projektu Wszystkie Dzieci Nasze Są! - festiwal teatralny dla dzieci dofinansowanego w ramach programu "Interwencje – Kultura 2019 Narodowego Centrum Kultury."
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Wrocław-Zachód

 

Regulamin konkursu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową