Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Zajęcia i sekcje  ›  Zajęcia rekreacyjne, język obcy

Zajęcia rekreacyjne

Pilates dla młodzieży od 12 lat i dorosłych 

wymagane obuwie zmienne, karimata, woda

Zajęcia Pilates są doskonałą formą rekreacji ruchowej. Poprawiają one nie tylko wygląd sylwetki, ale także wpływają na zachowanie prawidłowej postawy ciała. Ćwiczenia te skupiają się na wzmacnianiu mięśni głębokich oraz samokontroli wykonywanych ruchów. Trening jest odpowiedni zarówno dla osób aktywnych fizycznie, jak i osób starszych, kobiet po porodzie czy osób z problemami kręgosłupa. 

Prowadzenie: Karolina Rzepka

Karolina Rzepka - certyfikowany instruktor Pilates. 

Posiada uprawnienia w zakresie:
- Pilates I i II stopień, praca na matach;
- Pilates Core;
- Pilates Zdrowy Kręgosłup;
- Pilates Praca po porodzie;
- Pilates Senior.

 

Joga dla młodzieży od 15 lat i dorosłych

wymagane obuwie zmienne, karimata, kocyk, woda

Nie ma ograniczeń wiekowych ani ruchowych. Po pewnym czasie, ćwicząc systematycznie ciało wraca do swojej pamięci sprzed traum psychicznych i urazów fizycznych, często pozwalając wykonywać ruchy, które wcześniej były niemożliwe. 

Każde spotkanie (krija) składa się z pełnego zestawu ćwiczeń fizycznych (asany), relaksu i medytacji, która może być: statyczna (praca z umysłem), dynamiczna (praca z umysłem i ciałem fizycznym) lub mantra (NAAD Joga praca z dźwiękiem w całkowitym skupieniu-coś dla duszy). Przydatna jest karimata oraz koc do przykrycia. 

Prowadzenie: Andrzej Sartys
Andrzej Sartys certyfikowany przez KRI (Kundalini Research Institute w Stanach Zjednoczonych) nauczyciel Jogi w/g systemu Jogi Bhajana oraz członek-założyciel KRI Polska. Od 10 lat zgłębia różne techniki rozwoju wewnętrznego i uzdrawiania.

 

JĘZYK OBCY

Język angielski dla dzieci (4-6 kl. Szkoły podstawowej)

Zajęcia prowadzone w przeważającym stopniu w języku angielskim przez nauczyciela jednej z wrocławskich szkół. Nacisk na mówienie w języku obcym. Praca w parach
i w grupie. Poziom dostosowany do umiejętności uczestników, dodatkowe zadania
dla chętnych. Uczeń ponosi koszty zakupu książki do kursu.

Prowadzenie: Ewa Stączek

Ewa Stączek - lektor języka angielskiego i mgr filozofii KUL w Lublinie. Dydaktyki nauczania języka uczyłam się m.in. w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. Mieszkałam i podróżowałam zagranicą około półtora roku (Anglia, Indie). Obecnie jestem nauczycielką języka angielskiego i etyki w jednej z wrocławskich szkół publicznych. W procesie nauczania największą satysfakcję daje mi rozbudzanie w uczniu ciekawości świata, prowokowanie do twórczego myślenia, poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania oraz wspieranie młodego człowieka w jego pasjach i stwarzanie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju.

 


Język angielski dla dorosłych

Angielski od podstaw. Poziom i tempo pracy dostosowane do umiejętności i możliwości uczestników. Mała grupa. Miła atmosfera J. Zajęcia prowadzone przez nauczyciela jednej z wrocławskich szkół publicznych. Nacisk na mówienie w języku obcym. Praca w parach i w grupie. Uczestnik zajęć ponosi koszty zakupu książki do kursu.

Prowadzenie: Ewa Stączek

Ewa Stączek - lektor języka angielskiego i mgr filozofii KUL w Lublinie. Dydaktyki nauczania języka uczyłam się m.in. w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. Mieszkałam i podróżowałam zagranicą około półtora roku (Anglia, Indie). Obecnie jestem nauczycielką języka angielskiego i etyki w jednej z wrocławskich szkół publicznych. W procesie nauczania największą satysfakcję daje mi rozbudzanie w uczniu ciekawości świata, prowokowanie do twórczego myślenia, poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania oraz wspieranie młodego człowieka w jego pasjach i stwarzanie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju.

 

Język angielski dla seniorów

Angielski od podstaw. Brak ograniczeń wiekowych – liczą się chęci J. Tempo pracy dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników zajęć. Miła atmosfera. Zajęcia prowadzone przez nauczyciela jednej z wrocławskich szkół publicznych. Nacisk na mówienie w języku obcym. Praca w parach i w grupie. Poziom dostosowany do umiejętności uczestników. Praca na materiałach dydaktycznych przynoszonych przez lektora. Nie ma potrzeby zakupu książki do zajęć, chyba że grupa wyrazi taką chęć.

Prowadzenie: Ewa Stączek

Ewa Stączek - lektor języka angielskiego i mgr filozofii KUL w Lublinie. Dydaktyki nauczania języka uczyłam się m.in. w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. Mieszkałam i podróżowałam zagranicą około półtora roku (Anglia, Indie). Obecnie jestem nauczycielką języka angielskiego i etyki w jednej z wrocławskich szkół publicznych. 

W procesie nauczania największą satysfakcję daje mi rozbudzanie w uczniu ciekawości świata, prowokowanie do twórczego myślenia, poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania oraz wspieranie młodego człowieka w jego pasjach i stwarzanie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju.

 

LEGO-LOGOS dla dzieci od 7. Lat

Unikalne kreatywne zajęcia filozoficzno-logiczne z wykorzystaniem licencjonowanej metody LEGO-LOGOS oraz elementów języka angielskiego (głównie słownictwo). Celem zajęć jest wyzwolenie w uczniu twórczych, analitycznych procesów myślenia oraz refleksji nad tematami egzystencjalnie ważnymi (np. wartość wolności, pracy, dobro, zdrowe podejście do pieniądza, szacunek dla innych, szczęście, wartość  miłości i przyjaźni). Dodatkowo, prowadząca zajęcia wzbogaciła je wprowadzając elementy słownictwa języka angielskiego. Bazą dla zajęć są krótkie fragmenty tekstów, głównie klasycznych filozofów, lub bajki filozoficzne. Uczestnicy zajęć mają szansę ćwiczyć ważną umiejętność czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia, dyskutowania, argumentowania, formułowania i wypowiadania swoich myśli oraz kreatywności.

Prowadząca: Ewa Stączek

Ewa Stączek - lektor języka angielskiego i mgr filozofii KUL w Lublinie. Dydaktyki nauczania języka uczyłam się m.in. w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. Mieszkałam i podróżowałam zagranicą około półtora roku (Anglia, Indie). Obecnie jestem nauczycielką języka angielskiego i etyki w jednej z wrocławskich szkół publicznych. W procesie nauczania największą satysfakcję daje mi rozbudzanie w uczniu ciekawości świata, prowokowanie do twórczego myślenia, poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania oraz wspieranie młodego człowieka w jego pasjach i stwarzanie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju.

 

LEGO-LOGOS dla dorosłych i młodzieży

Unikalne kreatywne zajęcia filozoficzno-logiczne z wykorzystaniem licencjonowanej metody LEGO-LOGOS. Twórcą metody jest pan Jarosław Spychała, pracownik dydaktyczny i naukowy Wydziału Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Początkowo metoda LEGO-LOGOS  wykorzystywana była w nauczaniu akademickim filozofii. Celem zajęć jest wyzwoleniew uczestniku twórczych, analitycznych procesów myślenia oraz refleksji nad tematami egzystencjalnie ważnymi (np. wartość wolności, pracy, dobro, zdrowe podejście do pieniądza, szacunek dla innych, szczęście, wartość  miłości i przyjaźni). Bazą dla zajęć są krótkie fragmenty tekstów, głównie klasycznych filozofów, lub bajki filozoficzne. W procesie myślowym uczestnicy wspomagają się konstrukcjami z klocków LEGO, rozmawiają na tematy życiowo ważne, na które często nie ma miejsca w przestrzeni publicznej. Uczestnicy zajęć mają szansę ćwiczyć ważną umiejętność logicznego myślenia, dyskutowania, argumentowania, formułowania i wypowiadania swoich myśli oraz kreatywności.

Prowadząca: Ewa Stączek

Ewa Stączek - lektor języka angielskiego i mgr filozofii KUL w Lublinie. Dydaktyki nauczania języka uczyłam się m.in. w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. Mieszkałam i podróżowałam zagranicą około półtora roku (Anglia, Indie). Obecnie jestem nauczycielką języka angielskiego i etyki w jednej z wrocławskich szkół publicznych. W procesie nauczania największą satysfakcję daje mi rozbudzanie w uczniu ciekawości świata, prowokowanie do twórczego myślenia, poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania oraz wspieranie młodego człowieka w jego pasjach i stwarzanie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju.

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową