Centrum Kultury Wrocław Zachód  ›  Zajęcia i sekcje  ›  Zajęcia taneczne i muzyczne

Zajęcia taneczne i muzyczne

 

Studio tańca i piosenki CONTRA MIX dla dzieci w wieku od 6 lat i młodzieży (zajęcia trwają 2 godziny tygodniowo) 

Studio tańca i piosenki CONTRA MIX KIDS dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat (zajęcia trwają 1,5 godziny tygodniowo) 

wymagane obuwie zmienne

Studio Tańca i Piosenki CONTRA-MIX działa piąty rok w Centrum Kultury Wrocław-Zachód. W zajęciach zespołu uczestniczą dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat. W czasie zajęć pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry instruktorów można zdobyć umiejętności różnych form tańca (współczesny, hip-hop, rewiowy, elementy tańca klasycznego) i techniki śpiewu (emisja, ćwiczenia oddechowe, intonacja, interpretacja piosenek). Dzieci i młodzież ze Studio Tańca i Piosenki CONTRA MIX uczestniczą w warsztatach artystycznych i nagraniach studyjnych, a zdobywane umiejętności zespół prezentuje kilka razy w roku w czasie koncertów i imprez. 


Prowadzenie: Mieczysława Krawczonek, Katarzyna Krawczonek, Zdzisław Krawczonek

 

Zajęcia STUDIO TAŃCA I PIOSENKI CONTRA MIX prowadzą doświadczeni specjaliści w dziedzinie tańca, techniki śpiewu i muzyki
mgr Mieczysława Krawczonek– choreograf ( I kategoria instruktorska), pedagog, specjalista w różnych kategoriach tańca. Dwukrotnie otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz ostatnio nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za osiągnięcia w dziedzinie choreografii. 
mgr Zdzisław Krawczonek– muzyk ( I kategoria instruktorska), pedagog, kompozytor, autor tekstów piosenek, specjalność – emisja głosu. Dwukrotnie uhonorowany nagrodą Ministra Kultury i Sztuki oraz ostatnio nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego za osiągnięcia w dziedzinie muzyki. 
Katarzyna Krawczonek– studentka ostatniego roku Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, laureatka III edycji „Idola”, choreograf, tancerz, specjalność taniec współczesny i hip-hop. 
Wspólnie prowadzą znane i wielokrotnie nagradzane na festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych zespoły: - Głogowska Rewia Graffiti – Grand Prix festiwalu MAGIA ITALIANA w Rimini 2010r  (
https://www.youtube.com/watch?v=SLPLqjVjgYE)
- zespół „Mozaika” z Przemkowa – „Złota Jodła” festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach
- Kuźnia Talentów „NEW VOICE” z Poznania

 

Zajęcia muzyczne dla maluchów w wieku od 3 miesięcy do 2 lat (zajęcia  z opiekunem)  

wymagane obuwie zmienne dla dziecka i opiekuna

Zajęcia mają na celu zapoznanie i oswojenie niemowlaków z muzyką. Umuzykalnienie poprzez zabawy muzyczne, reagowanie ruchem na dźwięki. Pobudzanie narządów słuchu, wzroku i ruchu poprzez wykorzystanie odpowiednich fragmentów muzyki, także poważnej. Zabawy pogłębiające kontakt między dorosłymi i dziećmi, służące jednocześnie odprężeniu i wspólnemu przeżywaniu radości. Zabawy oparte na kinezjologii edukacyjnej wg Dennisonów wspomagające rozwój ruchowy i współpracę półkul mózgowych. Elementy masażu wg Chantala usprawniające pracę rozwijających się mięśni dziecka. Pierwsze elementarne spotkania z rówieśnikami niezwykle ważne dla późniejszej umiejętności współpracy w grupie. 

Prowadzenie: Arnika Dobras

Arnika Dobras– absolwentka Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego oraz Podyplomowego Studium Wokalnego Hochschule Fur Musik im Koln. W przeszłości solistka Opery w Poznaniu oraz Operetki Wrocławskiej. Laureatka wielu prestiżowych konkursów (m.in. XXXV Konkursu Młodych Muzyków im. K Kurpińskiego). Od 2002 roku nauczycielka śpiewu oraz instruktor zajęć muzycznych i rytmicznych dla dzieci i młodzieży. 

 

Rytmika w wieku od 2-3 lat (zajęcia łącznie z opiekunem)

wymagane obuwie zmienne dla dziecka i opiekuna

Celem zajęć rytmicznych jest rozbudzenie w dzieciach wrażliwości na muzykę, wykształcenie poczucia rytmu, poprawa sprawności ruchowej i ich ogólne umuzykalnienie. Dzieci w wieku 2-3 oraz 3-5 lat, u których słuch jest nadal jednym z najważniejszych zmysłów poznawania świata, prowadzone w odpowiedni sposób mogą pogłębiać swoje naturalne umiejętności szybkiej nauki i zapamiętywania, a także doskonalić swoją wymowę i dykcję. Taniec, to naturalny element ekspresji dziecka, pozwala na rozładowanie energii, na zajęciach rytmicznych umiejętnie poprowadzony kształtuje odpowiednią (ładną) sylwetkę, korygując drobne wady postawy. 


Prowadzenie: Arnika Dobras


Rytmika w wieku od 3-6 lat (zajęcia łącznie z opiekunem) – (opis - rytmika 2-3 lata

wymagane obuwie zmienne dla dziecka i opiekuna

Prowadzenie: Arnika Dobras (opis - zajęcia muzyczne do 1 roku

 

Edukacja taneczna dla dzieci w wieku od 2-4 lat

wymagane obuwie zmienne dla dziecka i opiekuna

Celem edukacji tanecznej jest rozbudzenie w dzieciach wrażliwości na muzykę, wykształcenie poczucia rytmu, poprawa sprawności ruchowej i ich ogólne umuzykalnienie. Taniec, to naturalny element ekspresji dziecka, pozwala na rozładowanie energii, na zajęciach rytmicznych umiejętnie poprowadzony kształtuje odpowiednią (ładną) sylwetkę, korygując drobne wady postawy. 


Prowadzący: Arnika Dobras (opis - zajęcia muzyczne do 1 roku)
 


Edukacja taneczna dla dzieci w wieku od 5-8 lat (opis jak wyżej)

wymagane obuwie zmienne dla dziecka i opiekuna

Prowadzący: Arnika Dobras (opis - zajęcia muzyczne do 1 roku)

 

Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci w wieku od 4-7 lat

Zajęcia taneczne hip-hop dla dzieci w wieku od 8-12 lat

Zajęcia taneczne skupiają się na muzykalności, koordynacji ruchowej oraz poczuciu estetyki. Wspólna praca dzieci na zajęciach daje możliwość nabywania umiejętności pracy w grupie oraz uczy poszanowania pracy swojej i innych. Jest to świetny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz dobrą zabawę. 

Tematyka zajęć:

- Podstawowe elementy rytmiki

- Podstawy tańca nowoczesnego

- Gry i zabawy muzyczno – ruchowe

- Nauka choreografii

- Ćwiczenie ogólnorozwojowe kształtujące prawidłową sylwetkę i postawę ciała, ćwiczenia rytmiczne oraz koordynacyjne.

wymagane obuwie zmienne

 

 

 

Nauka gry na pianinie dla dzieci w wieku od 6 lat, młodzieży i dorosłych (zajęcia indywidualne - 30 min.) 

Indywidualne dostosowanie programu do stopnia umiejętności ucznia, wybór literatury muzycznej, dla uczestników początkujących: ustawienie aparatu gry, zapoznanie z notacją, podział wartości rytmicznych, dla uczestników grających już wcześniej – dalsza praca nad aparatem, poznawanie nowych utworów; praca nad interpretacją utworów, frazą, dynamiką i dźwiękiem, kształtowanie wrażliwości muzycznej, praca nad rozwijaniem techniki gry i interpretacją, rozwijanie wrażliwości muzycznej, poznawanie nowych form muzycznych


Prowadzenie: Renata Więclewska
 


Renata Więclewska– absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Instrumentalnym. Wieloletni pracownik zespołu orkiestry Opery Wrocławskiej na stanowisku solisty (obój), a także Operetki Wrocławskiej. Przygodę z muzyką rozpoczęła w klasie fortepianu Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu i Liceum Muzycznym. Brała udział w wielu kursach mistrzowskich w m.in. Dusznikach Zdroju i Weimarze. 

 


Chór Seniora

Chór Seniora działa w Centrum Kultury Wrocław-Zachód od września 2004 roku. Opiekę artystyczną na chórem sprawuje pani Ines Przybylska. Członkami Chóru są uzdolnieni amatorzy-seniorzy, którzy wydali wojnę nudzie, smutkom i szarości dnia codziennego. Ich bogaty i różnorodny repertuar to: piosenki patriotyczne, ludowe, biesiadne i kościelne. To zaangażowanie nieraz kolejnych 2-ch lub 3-ch pokoleń mieszkańców zachodniej części Wrocławia owocuje krzewieniem kultury i budzeniem świadomości narodowej. 


Prowadzenie: Ines Przybylska

 

Nauka gry na gitarze

dla dzieci w wieku od 6 lat, młodzieży i dorosłych

Program: prawidłowa postawa przy grze na gitarze, prawidłowy układ rąk, strojenie gitary podstawowe sposoby gry, poznanie notacji muzycznej – tabulatury gitarowej i zapisu nutowego, ćwiczenia rozwijające sprawność obu dłoni,  granie łatwych melodii jednogłosowych, prosty akompaniament do melodii, granie melodii wielogłosowych, granie popularnych piosenek z tabulatury poznanie chwytów barre, gra utworów o trudniejszym schemacie rytmicznym, popularne utwory w opracowaniu na 2 i 3 gitary,ćwiczenia udoskonalające grę,  dźwięki w wysokich pozycjach, równoczesne użycie techniki gry apoyando, czytanie nut a vista.

Prowadzący: Bartosz Domagała

 Bartosz Domagała - dyplomowany animator kultury, dziennikarz muzyczny a przede wszystkim muzyk-gitarzysta. Od blisko 10 lat prowadzi zajęcia edukacyjne z gry na gitarze klasycznej, akustycznej oraz elektrycznej dla dzieci oraz młodzieży. Wielu spośród jego uczniów po odbytym kursie występuje dziś na scenie oraz zdobywa nagrody w licznych konkursach co świadczy o pozytywnych efektach nauczania. Oprócz pracy z młodzieżą, aktywnie koncertuje na klubowych scenach Wrocławia oraz tworzy muzykę do reklam radiowych i telewizyjnych.

 

 

Warsztaty wokalne

dla dzieci w wieku od 10 lat, młodzieży i dorosłych (zajęcia indywidualne – 50 minut)

 

Warsztaty wokalne mają na celu umożliwienie rozwijania pasji jaką jest śpiew, a odpowiednio dobrane ćwiczenia emisyjne, oddechowe i dykcyjne mają za zadanie przybliżyć uczestnikom zasady poprawnego wydobywania dźwięku i operowania głosem w sposób naturalny i swobodny.
Podczas zajęć będziemy pracować nad interpretacją piosenek z elementami improwizacji,
zajmiemy się również ruchem scenicznym oraz kształceniem słuchu. Nie zabraknie pracy z
mikrofonem przy akompaniamencie fortepianu lub muzyki mechanicznej.

Prowadzenie: Elżbieta Dębska

 

Nasi partnerzy oraz CKWZ poleca

Zmień styl na bardziej jaskrawy

Steruj komputerem mrugnięciami oczu

Pobierz dodatek czytający tekst na stronie

Pobierz mówiącą przegladarkę internetową